top of page

Over ons

Wij zijn een snelgroeiende pinkstergemeente met veel Jeugd en veel activiteiten.

Wij geloven dat de Bijbel, Gods woord is en dat Jezus gisteren, heden(vandaag) en tot in alle eeuwigheid de zelfde is.

Wij zijn een gemeente waarin Gods liefde centraal staat. Wij brengen de boodschap van redding, bevrijding en genezing door Jezus en geloven in Gods liefde voor een verloren wereld.

Wij geloven in de genade en de liefde van God voor iedereen.  

Wij doen veel aan evangelisatie activiteiten en bij ons is iedereen van harte welkom, of je nu in een Huis, flat, of woonwagen woont het maakt niet uit voel je vrij om onze diensten te bezoeken.

Pinkstergemeente Klein Jeruzalem is een kerk voor iedereen .

Johannes 3 vers 16

want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebben.

God heeft u lief.
bottom of page