top of page

Overdenking Jan Schmidt

Onbegrijpelijk……….

Ooit las ik in een boek het volgende voorwoord….

Dit boek draag ik op aan mijn lieve vrouw die mij beter kent dan wie dan ook, en mij ondanks dat toch lief heeft.

Een prachtig doordenkertje niet waar, de schrijver moet zich er bewust van zijn dat hij waarschijnlijk niet altijd de ideale echtgenoot is, misschien druk ik mij hiermee nog wel heel voorzichtig uit. Maar… hij is zich er ook van bewust dat ondanks dat zijn vrouw hem door en door kent, zij maakt hem immers dagelijks mee, ja sterker (of misschien wel erger) nog wel 24 uur per etmaal en ook nog zeven dagen in de week en dat van af de huwelijksdag tot de dood scheiding brengt, hem toch liefheeft. Onbegrijpelijk nietwaar?. Liefde kan je volgens mij niet begrijpen. Nog een goeie… In de bijbel staan vele geweldige dingen over liefde, bijvoorbeeld deze:.

Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.

Ook met het verstand niet te bevatten.

Laat ik u vertellen dat voor ik christen werd ik toch in God geloofde. Ik was immers naar goed gebruik van woonwagenbewoners in die tijd opgeleid door een Rooms Katholiek priester tot misdienaar om in de kerk op het woonwagenkamp mee te helpen. Maar zoals velen ben ik in de loop van de daarop volgende jaren buiten kerkelijk geraakt, alleen met kerst en begrafenissen kwam ik daar nog. Ook kwam ik zelf tot de" conclusie" dat God zich van het hele menselijke ras had terug getrokken, omdat zo dacht ik, wij allen zo slecht waren ik zelf daarbij inbegrepen, en dat Hij zich in de hemel had terug getrokken. Treurende over het feit dat Hij ons eens gemaakt heeft. Het waren geen positieve gedachte over God en ook niet over mij zelf. Totdat…. er zo`n 28 jaar geleden een wonder in mijn leven gebeurde die mijn hele zorgvuldig opgebouwde, naar ik dacht wetenschappelijke theorie finaal onder uithaalde.

Ik weet dat het volgende wat ik zeg voor vele moeilijk te geloven is maar gelukkig zijn er miljoenen mensen op de wereld die gelijke ervaringen hebben gehad. Wat gebeurde er; op zekere dag was ik in de woonwagen van mijn ouders. De dag leek zoals alle andere dagen en terwijl ik daar stond en naar mijn moeder keek hoorde ik een luide en duidelijke stem zeggen ik hou van je en hoewel ik nimmer in mijn leven de stem van Jezus gehoord had, wist ik dat Hij het was die sprak. Het leek wel of God in minder dan een seconde al mijn negatieve gedachten uit mij weg trok. Ik voelde zo`n liefde van Jezus, dat al mijn ongeloof en verzet uit mijn lichaam leek weg te vloeien en ik alleen nog God kon danken.

Onbegrijpelijk….. als wij het geheim van de menselijke liefde al niet kunnen verstaan, hoe zullen we dan de liefde van God kunnen doorgronden. Beste lezer over dit onderwerp is zoveel gezegd en geschreven en gezongen, ik geloof in Gods onvoorwaardelijke liefde Waarom? Omdat ik het heb mogen ervaren. ik kan u verzekeren dat zelfs na 28 jaar die liefde van God nog altijd op een overweldigende wijze aanwezig is. Hoe zit het met u? Kent u deze Jezus al waarvan in bovengenoemde bijbel tekst gesproken wordt?

Beste lezer of lezeres, God die u beter kent dan wie dan ook…… heeft u lief!

Het maakt niet uit wie u bent of wat u met uw leven gedaan heeft. De bijbel zegt in het boek van Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. U kunt ook de liefde van God ervaren als u wilt, Als u niet weet wat of hoe u kunt bidden kunt u samen met mij het onderstaand gebed bidden. God is niet geïnteresseerd in mooie woorden maar in uw hart. Als u wilt kunt u het onderstaande gebed bidden. Open je hart voor Jezus en hij zal bij u binnen komen.

Bid het volgende gebed met mij mee:

Almachtig God in de hemel, ik dank U dat ik heb mogen lezen van u grote liefde die ook voor mij is Ik geloof dat Jezus Christus Uw Zoon is en voor mij naar deze wereld is gekomen om voor mijn zonden te sterven. God ik beleid dat ook ik een zondaar ben en dat ik vergeving nodig heb. Reinigt u mij met het bloed van Jezus en ik dank u voor vergeving en reiniging. Here Jezus op dit moment wil ik U vragen om in mijn hart te komen wonen en ik dank u dat van nu aan ik een kind van u mag zijn. In Jezus Naam Amen.

U kunt in de bijbel nalezen wat God hierover in zijn woord zegt en welke belofte daar aan is verbonden:

Romeinen 10:9

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden;

Romeinen 10:10

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

Onbegrijpelijk die liefde van God, maar toch waar.

Ik wens u Gods zegen toe

Namens de W.W.Z.N.

J.F. Schmidt Voorganger

.

bottom of page